Προσφορές

Hits: 15480

Drop-in μάθημα

8 € (*)

8 μαθήματα/μήνα

40€/μήνα

12 μαθήματα/μήνα

50€/μήνα


  

Απεριόστα Μαθήματα 

60€/μήνα

Personal Training 

Από 80€/μήνα

 
* Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται το μάθημα Aerial Art όπου το κόστος είναι 10€ το μάθημα.