ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Hits: 21483

Drop-in μάθημα

8/10 € (*)

8 μαθήματα/μήνα

40/50€/μήνα

12 μαθήματα/μήνα

50/60€/μήνα


  

Απεριόστα Μαθήματα 

60/70€/μήνα

Personal Training 

Από 80€/μήνα

 
* Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται το μάθημα Aerial Art όπου το κόστος είναι 10€ το μάθημα.